მეზობელი სიტყვები
Tyrannosauridae
არსებითი სახელი
/tɪ͵rænəʹsɔ:rɪdi:, taɪ-/

pl პალეონტ. ტირანოზავრიდები (თეროპოდული დინოზავრების ოჯახი; Tyrannosauridae fam.) [იხ. აგრ. Theropoda].