მეზობელი სიტყვები
tyrosine hydroxylase
/͵taɪərəʊsi:nhaɪʹdrɒksɪleɪz/