მეზობელი სიტყვები
Tytonidae
არსებითი სახელი
/taɪʹtɒnɪdi:/

pl ორნ. ბუხრინწასებრნი (ბუსნაირთა რიგის ფრინველების ოჯახი; Tytonidae fam.).