მეზობელი სიტყვები
tyvelose
არსებითი სახელი
/ʹtɪvələʊs/

ქიმ., მიკრ. ტიველოზა (ზოგიერთი ბაქტერიების შემადგენლობაში შემავალი შაქარი).