მეზობელი სიტყვები
uliginous
ზედსართავი სახელი
/ju:ʹlɪdʒɪnəs/

1. ეკოლ. ჭაობიანი, დაჭაობებული;

2. ბოტ. ჭაობისა, ჭაობიან ადგილებში რომ იზრდება.