მეზობელი სიტყვები
ulna
არსებითი სახელი
/ʹʌlnə/

(pl ulnae) ანატ. იდაყვი, იდაყვის ძვალი.