მეზობელი სიტყვები
ulnar
არსებითი სახელი
/ʹʌlnə(r)/

ანატ. იდაყვისა, იდაყვის ძვალთან დაკავშირებული, ულნარული; ulnar nerve იდაყვის ნერვი, ულნარული ნერვი.