მეზობელი სიტყვები
ultracentrifuge
არსებითი სახელი
/͵ʌltrəʹsɛntrɪfju:dʒ/

ბიოტექ. ულტრაცენტრიფუგა (მაღალსიჩქარული ცენტრიფუგა –მაკრომოლეკულების, ვირუსების, სუბუჯრედული ნაწილაკების შემადგენელ ნაწილებად დასაყოფი აპარატი).