მეზობელი სიტყვები
Umbellales
არსებითი სახელი
/͵ʌmbəʹleɪli:z/

pl ბოტ. ქოლგოვანნი (Umbellales / Umbelliflorae ord. ან Apiales ord.).