მეზობელი სიტყვები
umbellet
არსებითი სახელი
/ʹʌmbəlɪt/

ბოტ. მარტივი ქოლგა (რთული ქოლგისა; აგრ. umbellule).