მეზობელი სიტყვები
Umbelliferae
არსებითი სახელი
/͵ʌmbəʹlɪfəri:, -raɪ/

pl ბოტ. ქოლგოსანნი, ქოლგოსანთა ოჯახი (Umbelliferae / Apiaceae fam.).