მეზობელი სიტყვები
umbelliform
ზედსართავი სახელი
/ʌmʹbɛlɪfɔ:m/

ქოლგისებრი, ქოლგის ფორმისა.