მეზობელი სიტყვები
umbilical
ზედსართავი სახელი
/ʌmʹbɪlɪkl/

ანატ. 1) ჭიპისა, ჭიპთან დაკავშირებული;

2) ჭიპლარისა, ჭიპლართან დაკავშირებული.