მეზობელი სიტყვები
umbilicus
არსებითი სახელი
/ʌmʹbɪlɪkəs, ͵ʌmbɪʹlaɪkəs/

(pl umbilici)

1. ანატ. ჭიპი (აგრ. navel);

2. ბოტ. თესლის ჭიპი [იხ. აგრ. hilum 1];

2. ზოოლ. "ჭიპი" (სპირალური ნიჟარის ცენტრალური ჩაღრმავება).