მეზობელი სიტყვები
Ungern's rhododendron
არსებითი სახელი
/ʹʊŋgɜ:nz͵rəʊdəʹdɛndrən/

ბოტ. უნგერნის შქერი (Rhododendron ungernii).