მეზობელი სიტყვები
uniaxial
ზედსართავი სახელი
/͵ju:nɪʹæksɪəl/

ერთღერძიანი; ერთსხივიანი.