მეზობელი სიტყვები
unibranchiate
ზედსართავი სახელი
/͵ju:nɪʹbræŋkɪət/

ზოოლ. ერთლაყუჩიანი (ითქმის ზოგიერთი მოლუსკის შესახებ).