მეზობელი სიტყვები
unicorn, unicorn whale
/ʹju:nɪkɔ:n, -weɪl/

= narwhal.