unscheduled DNA synthesis
არსებითი სახელი
/ʌn͵ʃɛdju:ld͵di:ɛneɪʹsɪnθəsɪs/

მოლ. ბიოლ. დნმ-ის დაუგეგმავი სინთეზი (დნმ-ის რეპლიკაცია, რომელიც მიმდინარეობს S-ფაზის / სინთეზის ფაზის ფარგლებს გარეთ, მაგ. ექსციზიური რეპარაციისას) [იხ. აგრ. S-phase].