მეზობელი სიტყვები
uridine diphosphate
არსებითი სახელი
/͵jʊərɪdi:ndai:ʹfɒsfeɪt/

ბიოქ. ურიდინდიფოსფატი, უდფ (ნუკლეოტიდი; აბრევ. UDP).