მეზობელი სიტყვები
Urtica
არსებითი სახელი
/ʹɜ:tɪkə, ɜ:ʹtaɪkə/

ბოტ. ჭინჭარი (Urtica gen.).