მეზობელი სიტყვები
uteri
/ʹju:təraɪ/

uterus-ის pl.