მეზობელი სიტყვები
Utricularia
არსებითი სახელი
/͵ju:trɪkjʊʹlɛərɪə/

ბოტ. ბუშტოსანა, წყლის სანთელა (მწერიჭამია მცენარეების გვარი; Utricularia gen.).