მეზობელი სიტყვები
utrophin
არსებითი სახელი
/ju:ʹtrəʊfɪn/

ბიოქ. უტროფინი (კუნთის უჯრედის ციტოჩონჩხის ცილა).