მეზობელი სიტყვები
uveal
ზედსართავი სახელი
/ʹju:vɪəl/

ანატ. თვალის კაკლის სისხლძარღვოვანი გარსისა; uveal tract = uvea.