მეზობელი სიტყვები
vaccination
არსებითი სახელი
/͵væksɪʹneɪʃn/

აცრა, ვაქცინაცია.