მეზობელი სიტყვები
vacuolar
ზედსართავი სახელი
/ʹvækjʊələ(r)/

ციტ. ვაკუოლისა, ვაკუოლური.