მეზობელი სიტყვები
vacuole
არსებითი სახელი
/ʹvækjʊəʊl/

ციტ. ვაკუოლი (უჯრედის ციტოპლაზმის მემბრანიანი ორგანელა / სითხით ამოვსებული ღრუ).