მეზობელი სიტყვები
vagal
ზედსართავი სახელი
/ʹveɪgl/

ანატ. ცთომილი ნერვისა, ვაგალური.