მეზობელი სიტყვები
vagile
ზედსართავი სახელი
/ʹvædʒaɪl/

1) თავისუფლად მოძრავი, თავისუფლად გადაადგილების უნარის მქონე (მჯდომარესაგან განსხვავებით);

2) მოხეტიალე; მომიგრირე.