მეზობელი სიტყვები
vagility
არსებითი სახელი
/væʹdʒaɪlətɪ/

ეკოლ. თავისუფალი გადაადგილების უნარი; გავრცელების / მიგრაციის უნარი.