მეზობელი სიტყვები
vaginal process
არსებითი სახელი
/və͵dʒaɪnlʹprəʊsɛs/

ანატ. საბუდე მორჩი (თავის ქალის ძირითადი / სოლისებრი ძვლისა).