მეზობელი სიტყვები
vaginate
ზედსართავი სახელი
/ʹvædʒəneɪt/

ხალთიანი, ხალთის მქონე; ხალთაში მოქცეული.