მეზობელი სიტყვები
Val
/ʹveɪli:n/

აბრევ. = valine.