მეზობელი სიტყვები
valence
არსებითი სახელი
/ʹveɪləns/

იმუნ. 1) ვალენტობა, ამა თუ იმ რაოდენობის ანტიგენშემაკავშირებელი უბნის / პარატოპის ქონა (ითქმის ანტისხეულის შესახებ);

2) ვალენტობა, ამა თუ იმ რაოდენობის ანტიგენ-დეტერმინანტის / ეპიტოპის ქონა (ითქმის ანტიგენის შესახებ).