მეზობელი სიტყვები
Valerianaceae
არსებითი სახელი
/və͵lɪərɪəʹneɪʃɪi:/

pl ბოტ. კატაბალახასებრნი (Valerianaceae fam.).