მეზობელი სიტყვები
Valerianella
არსებითი სახელი
/və͵lɪərɪəʹnɛlə/

ბოტ. მაშა-სალათა (Valerianella gen.).