მეზობელი სიტყვები
Vallisneria
არსებითი სახელი
/͵væləsʹnɪərɪə/

ბოტ. ვალისნერია (წყლის სუროსებრთა ოჯახის გვარი; Vallisneria gen.).