vasculum
არსებითი სახელი
/ʹvæskjʊləm/

(pl vascula ან -s [-z])

1. ბოტ. ასციდიუმი, დოქისებრი ფოთოლი;

2. ბოტ. ვასკულუმი (ერთგვარი ყუთი / სათავსი ტენიანი მიკროგარემოთი ახალშეგროვებული საველე ეგზემპლარების მოსათავსებლად);

3. ანატ. მცირე სისხლძარღვი / ძარღვი.