მეზობელი სიტყვები
V(D)J recombination
არსებითი სახელი
/͵vi:(di:)dʒeɪri:͵kɒmbɪʹneɪʃn/

მოლ. ბიოლ., იმუნ. V(D)J-რეკომბინაცია (რეკომბინაცია იმუნოგლობულინისა და T-უჯრედის რეცეპტორის გენების VDJ ან VJ სეგმენტებს შორის ლიმფოციტების დიფერენცირების ადრეულ ეტაპზე, რომლის შედეგადაც მიიღება ანტიგენ-ამომცნობი რეცეპტორების დიდი მრავალფეროვნება).