მეზობელი სიტყვები
velamen
არსებითი სახელი
/vɪʹleɪmən/

ბოტ. ველამენი (ზოგიერთი ორქიდეის საჰაერო ფესვის ღრუბლისებრი მრავალშრიანი ეპიდერმისი, რომლის საშუალებითაც ხდება ატმოსფერული ტენის შესრუტვა).