მეზობელი სიტყვები
velar
ზედსართავი სახელი
/ʹvi:lə(r)/

1. ანატ. რბილი სასისა, ველარული;

2. ზოოლ. ველუმისა, ველუმთან დაკავშირებული [იხ. აგრ. velum 1].