მეზობელი სიტყვები
veld
არსებითი სახელი
/vɛlt/

ეკოლ. ველდი (სამხრეთაფრიკული სავანის ტიპი მაღალბალახოვანი და ბუჩქოვანი მცენარეულობით).