მეზობელი სიტყვები
veliger
არსებითი სახელი
/ʹvi:lɪdʒə(r)/

ზოოლ. ველიგერი (ზოგიერთი მოლუსკების, განსაკ. მუცელფეხიანების პლანქტონური ლარვა განვითარების ერთ-ერთ სტადიაზე, რომლისთვისაც დამახასიათებელია წამწამებიანი აფრისებრი გამონაზარდი).