მეზობელი სიტყვები
venation
არსებითი სახელი
/vɪʹneɪʃn, vi:-/

ბოტ., ენტ. დაძარღვა, ნერვაცია (ძარღვების განლაგება / განლაგების ფორმა ფოთლის ან მწერის ფრთის ფირფიტაზე; აგრ. nervation).