მეზობელი სიტყვები
venom
არსებითი სახელი
/ʹvɛnəm/

შხამი (მცენარის ან ცხოველის მიერ გამომუშავებული მომწამვლელი ნივთიერება).