მეზობელი სიტყვები
venomous
ზედსართავი სახელი
/ʹvɛnəməs/

შხამიანი (ითქმის მცენარის ან ცხოველის შესახებ).