მეზობელი სიტყვები
vent
არსებითი სახელი
/vɛnt/

ზოოლ. კლოაკის ხვრელი, ანალური ხვრელი.