მეზობელი სიტყვები
ventrad
ზმნიზედა
/ʹvɛntræd/

ანატ. ვენტრალურად, მუცლისკენ, მუცლის მიმართულებით.