მეზობელი სიტყვები
ventral II
ზედსართავი სახელი
/ʹvɛntrəl/

1) ვენტრალური, მუცელზე ან მუცლის მხარეს მდებარე, მუცლისა;

2) ბოტ. ქვედა, აბაქსიალური (ითქმის ფოთლის ფირფიტის მხარის შესახებ).